วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

เกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ภาพหายาก" วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่๙๓๓ ตำบลมาโมง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส "" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ จากพระตำหนัก ...ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของ หน่วยแพทย์พระราชทานในโรงเรียนโคกนิบงวิทยา บ้านโคกนิบง ตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ""พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) เสด็จประพาสมณฑลปัตตานี เมื่อ ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓)"
 " ชาวปัตตานีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พลับพลาตรีมุข เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อปีพ.ศ.2458 การสวนสนามเสือป่ามีธงมหาศารทูลธวัชผ่านแถวเสือป่า ที่หน้าพลับพลาทอง ในสนามเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2458 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จพระราชดำเนเลียบมณฑลปักษ์ใต้ "

"ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู้ภาคใต้อีกครั้ง"

    by  TALIBUN